VISCAYA MS240 - Öv100

Go to content
Fartygsbyggen > V


Id.no 7329259
Signal:LMIZ-J8UT7

VISCAYA 240

Kölsträckt den 4 juni 1973
Sjösatt den 7 september 1973
Levererad den 19 november 1973
Dimension: 244,02 M x 38,94 M x 20,60 M
Dw.ton: 103225
Maskin: 9 cyl. GV diesel. Typ 850/1700 VGS-9U
Effekt: 19800 EHKR
Knop: 16
Fartygstyp: OBO

Levererad till Sameiet Viscaya ved Halfdan Ditlev-Simonsen & Co. i Oslo, Norge.
Såld 1985 till Artactic Ltd, på Gibraltar och omdöpt till BISCAYA, ägd av norsk redare men seglar under “bekvämlighetsfiagg”.
Såld 1987 till Benyon One Ltd. (Bolton Maritime Management Ltd) i Nassau, Bahamas och omdöpt till BENYON THREE
Omdöpt 1989 till OCEAN PRIDE
Såld 1990 till Marti Shipping & Shipmanagement i Istanbul, Turkiet och omdöpt till OBO BASAK. Såld 1998 till Continental Shipping Agency Ajman (upphuggare) och omdöpt 1998 till SAK 1
Ankom Gadani Beach den 9 maj 1998 för att huggas upp.
 
 
 
Back to content