LOVISA GORTHON MS132 - Öv100

Go to content
Fartygsbyggen > L


Id.no. 5213171.
Regnr: 9446

LOVISA GORTHON 132

Sjösatt den 25 augusti 1953.
Levererad den 12 november 1953.
Dimensioner: 96,01 M x 13,35 M x 5,94 M.
Dw.ton: 3525. Efter förlängning: 4790 dw.ton.
Maskin: 1 st. 6 cyl. GV 2-taks diesel.
Effekt: 2250 effhkr.
Knop: 13.
Fartygstyp: Open shelterdäckat lastfartyg.
Gudmor: Lydia Bell.

Levererad till Rederi AB Gylfe, (Gorthon) i Helsingborg. Fartyget var specialbyggt för pappersmassatransporter från Norrlandshamnar till England. Därför var huvuddimensionerna anpassade efter de regler som finns för passerande till Readham Docks i London. Förlängd 1965 med 5,9 meter.
Såld 1970 till Sunland Sh. Co. SA. i Grekland och omdöpt till AFRO.
Såld 1972 till Cemeli Sh. Co. i Grekland och omdöpt till MARGARET.
Såld 1974 till  Metalpo Sh. Co. i Grekland. 1979 uppstod brand i maskinrummet när fartyget låg i Casablancas hamn. Lades upp i hamnen.
Bogserad till Vigo, i Spanien, den 1 mars 1980 för att huggas upp.
 
 
Back to content