Arkiv- och litteraturlista - Öv100

Go to content
Historik
Arkiv- och litteraturlista
Nedan finns en lista på arkiv, fotosamlingar och litteratur med anknytning till Öresundsvarvet, som förvaras på Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona

Arkiv
Metall avd 40 Landskrona - 2227
Metall klubb Öresundsvarvet - 2026
Varvshistoriska föreningen Landskrona - 5079
Öresundsvarvet Arbetares Andelsförening upa - 7061
Öresundsvarvets Arbetares Semesterhem - 7087
Öresundsvarvets Arbetares Sjuk- och Begravningskassa - 7062
Öresundsvarvets Idrottsförening – 6003
Öresundsvarvets Idrottsförening Skyttesektionen - 6004
Öresundsvarvets Manskör - 5051
ÖV-huset - 8001

Foto-samlingar
Bertil Perssons Öresundsvarvs-samling - 5056
Erik Wilén - 5059
Metall avd 40 Öresundsvarvet - 2026
Varvssamlingen - 0063

    
Litteratur
Angelöw, Bosse, Företagsnedläggningar, arbetslöshet och socialpsykologiska stressreaktioner, 1989
Angelöw, Bosse, Öresundsvarvets nedläggning, del 2, 1989
Angelöw, Bosse, Öresundsvarvets nedläggning, del 3, 1989
Bengtson, Arne, Landskrona, 1970
Berggren, Kalle, Öresundsvarvets verkstadsklubb, 1983
Berggren, Kalle, Metall avd 40 Landskrona 100 år, 1991
Jacobsson, Bengt, Landskrona, Rapport Medeltidsstaden 48, 1983
Johansson, Gillis, Öresundsvarvet dokumentation, Uppsats 1982
Johnsson, Gunnar; de Sharengrad, Gamla Landskrona 1963, 1963
Jönsson, Åke, Historien om en stad del 3, 1997, s. 109-116, s. 411-416
Jönsson, Åke, Landskrona - ”En skön och märkvärdig stad”,
Landskrona djuphamn – Sundshamnen, uå
Lindholm, Fredrik, Landskrona – Från äldsta till nuvarande tid, 1930
Lovén, N. E., Landskrona under svenska tiden 1658-1908, 1908
Meddelanden från det skånska industri- och affärslivet”, s. 247-248, Skåne Årsbok 1929
Munck af Rosenschöld, A., ”När Öresundsvarvet blev till”, s. 183-190, Skåne Årsbok 1924
Nilsson, Harald, Landskrona 1413 – 1963, 1963
Nilsson, Martin; Pettersson, Daniel, Öresundsvarvet – Olycksfall på Öresundsvarvet 1950-1956 och 1970-1976, Uppsats 2004
Nilsson, Sven, ”Jag svor limeden”, s. 101-106, Varvsliv - Minnen från en svensk industriepok, Sjöhistorisk årsbok 2004-2005
Qvarfort, Anne-Marie, Rapport från avvecklingen av Öresundsvarvet, 1984
Salomonsson, Karin; Wikdahl, Magnus, Varvet som var, 1984
Sjöcrona, C. H., Händelser och människor i Landskrona under fyra sekler, 1948
Sjögren, Susanne, Varvsarbetares arbetsmiljövillkor vid Öresundsvarvet i Landskrona, Uppsats 2000
Stadsfullmäktiges protokoll
Talröret 1946-1983
Wikdahl, Magnus, Människan och varvet – Ett debattinlägg om varvskrisen, Öresundsvarvets historia och tillämpad etnologisk forskning, Uppsats 1979
Wikdahl, Magnus, Varvets tid – Arbetarliv och kulturell förändring i en skeppsbyggarstad, 1992
Wikrén, Daniel, Etableringen av Aktiebolaget Öresundsvarvet i Landskrona och kommunens infallsvinkel, Uppsats 2002
Öresundsvarvet 1978

 
Artiklar i Landskronaboken
1975 – det var året”, s. 1-7, Landskronaboken 1976
Ett varv i sjön”, s. 44-58, Landskronaboken 1977
Landskrona 1977”, s. 1-5, Landskronaboken 1978
Landskrona 1978”, s. 1-6, Landskronaboken 1979
Plock från sjuttiotalet”, s. 1-8, Landskronaboken 1980
1980 – året då det mesta kom bort med vinden”, s. 5-9, Landskronaboken 1981
Landskrona-rapsodi 1981”, s. 5-12, Landskronaboken 1982
Landskrona-rapsodi 1982”, s. 5-14, Landskronaboken 1983
Varvsbolag i Landskrona”, s. 55-66, Landskronaboken 1984

Back to content