Plåtslagare - Öv100

Go to content
Bygg båten > Yrken
Plåtslagare
En plåtslagare eller sektions- och skrovmontör på ett varv arbetar med plåttjocklekar upp till 35 mm. Man sätter ihop (samlar) plåt och profiljärn efter ritningar. Man monterar och passar in fartygssektioner i storlek upp till 500 ton. För att klara detta arbete måste man behärska ritningsläsning, gasskärning och svetsning. Man arbetar antingen inomhus i svetshallar eller utomhus på bäddar eller i byggdocka. Ofta är det frågan om ett lagarbete.

Under 50-talet höll plåtslagarna till i den s.k. plåthallen. I takt med att produktionsplaneringen blev mera effektiv ledde detta till att en massa nya specialyrken fick sina egna verkstäder. En särskild grupp plåtslagare avdelades till att förtillverka plåtar och sektioner. En annan grupp fick stå för utrustningsarbetet.

I mitten av 60-talet fick utrustningsplåtslagarna en egen verkstad, och därmed fullbordades yrkesdifferentieringen. Nu kunde man tala om två olika slags plåtslagaryrken, där utrustningsplåtslagarna stod för traditionen och plåtarbetarna i hallen för den nya tiden. Utrustningsplåtslagarna kunde fortfarande röra sig fritt mellan verkstad och fartyg även om de måste följa planerarnas stränga tidskalkyler. Hallen förvandlades däremot till en sektionsfabrik där tempot var mycket uppdrivet och där varje arbetsinsats kontrollerades noga av förmännen.

Den vanligaste formen för lagarbete var att man arbetade två och två, en förarbetare tillsammans med en hjälpare. Detta system fungerade som ett utbildningssystem. En nybörjare placerades som hantlangare hos en erfaren kollega. De jobbade på gemensamt ackord, men förarbetaren ledde arbetet och utförde alla svåra och prestigefyllda arbetsmoment. Medan hjälparen bistod sin kollega skulle han samtidigt lära sig yrket. Först efter ca fyra år räknades han som utlärd och fick en egen nybörjare att ta hand om. Bristen på yrkesfolk satte dock detta utbildningssystem ur spel på Öresundsvarvet. Många ännu icke fullärda fick tidigt kvalificerade arbetsuppgifter samtidigt som man också fick agera förarbetare för ovana nykomlingar.

Intervju: Plåtslagare
Utan plåtslagare eller skeppsbyggare som de senare bytte namn till blev det ingen båt byggd. Det var de som satte ihop hela det stora pusslet med att bygga ett fartyg och det var skeppsbyggaren som byggde alla sektioner i de olika hallar som fanns. Sedan transporterades sektionerna ut till den stora bädden och sattes ihop. Helt plötsligt fanns där ett färdigt skrov.
Back to content