1 Öv-årtal i kortform - Öv100

Go to content
Utställningen
1. Öresundsvarvet i kortform


1915 AB Öresundsvarvet bildas
AB Öresundsvarvet konstituerades i Göteborg den 16 december, och aktiekapitalet var på 600 000 kronor. Arthur Du Rietz utsågs till styrelsens ordförande, och sätet blev Göteborg.


1918 Första sjösättningen
Den 21 september sjösattes ett singeldäckat lastfartyg, som döptes till S/S TORILD. Fartyget levererades i januari 1919 till Rederi AB Perciwald i Landskrona.


1922 Verksamheten i konkurs
Den 27 mars begärdes företaget i konkurs av den egna styrelsen. Det drevs vidare av konkursförvaltaren fram till hösten 1923, då Nya Varvsaktiebolaget Öresundsvarvet bildades.

1936 Första flytdockan
Varvets första flytdocka köptes in från Köpenhamn.


1939 Semesterhemmet invigs
Den 11 juni invigdes Arbetarnas semesterhem ”Solbacken” i Skälderviken. Grundplåten på 3000 kronor skänktes av skeppsredare Sven Salén, som ett erkännande för gott arbete.


1940 Fartyg torpederas
Den 9 augusti kl 20.32 blev lastfartyget M/S CANTON torpederat och sänkt av den tyska ubåten U-30, 70 sjömil utanför Tory Island vid Irland. 16 män av besättningens 32 omkom.

1945 Metallstrejken
Året präglades av den stora metallstrejken då arbetarna på bl a Öresundsvarvet gick ut i konflikt. Strejken bröt ut den 5 februari och varade i fyra månader.

1950-talet Öresundsvarvet expanderar
Under 1950-talet skedde stora förändringar på Öresundsvarvet, med bl a 65 000 kvm ny tomtmark för utbyggnad, nya verkstäder samt inrättande av en treårig verkstadsskola.

1967 Rekordår för Öresundsvarvet
Det här året var ett rekordår för svensk varvsnäring med totalt 68 fartyg som sjösattes. Av dessa levererade Öresundsvarvet sju fartyg av fem olika fartygstyper.


1975 Ca 3 500 anställda


1977 Svenska Varv AB tar över
Den 3 juni bildade riksdagen Svenska Varv AB, som var den övergripande ledningen för den svenska varvsnäringen. Den tog över ägandet av Öresundsvarvet.


1980 Öresundsvarvet ska avvecklas
Svenska Varv presenterade en utredning med viljan att lägga ner Öresundsvarvet. Trots riksdagens oväntade räddningsplan fullföljde dåvarande Industriministern, Nils G Åsling, sina planer om nedläggning.


1983 Öresundsvarvet läggs ner

1983 Öresundsvarvet läggs ner… eller hur var det nu? Bruces? Öresund Drydocks?
Back to content