ANNE MILDRED BRØVIG MT173 - Öv100

Go to content
Fartygsbyggen > A


Id.no. 6018950.
Signal: JXQK

ANNE MILDRED BRÖVIG. 173

Sjösatt den 12 oktober 1961.
Levererad den 21 februari 1962.
Dimensioner: 202,2 M x 29,3 M x 14,7 M.
Dw.ton: 49550.
Maskin: 1 st 10 cyl GV diesel DM850/1 700VGA 1OU.
Effekt: 18350 ehkr.
Knop: 17.
Fartygstyp: Tanker
Gudmor: Gunvor Dymén

Levererad till P/R Brövigtank (Th Brövig) i Farsund, Norge. Den 20 februari 1966 kolliderade hon med det engelska fartyget PENTLAND i Elbes mynning. Fartyget var på resa med råolja från Bandar-Mashur i Iran till Hamburg i Tyskland. Den 21 februari sjönk hon på grunt vatten väster om Helgoland efter
att ha börjat brinna. Under bärgningen klövs hon i två delar. Från fartyget rann det ut 16800 ton råolja.
Förskeppet bogserades till Wilhelmshaven i Tyskland medan akterskeppet klassades som vrak.
I maj 1966 såldes förskeppet till Bjarne Ruud-Pedersen, Oslo/ Monrovia, Liberia som döpte henne till ANNE MILDRED. Meningen var att det skulle byggas ett nytt akterskepp, men i juni 1966 blev det sålt till Eckhardt & Co. i Hamburg.
Den 30 oktober 1954 levererades från Howaldtswerke i Hamburg, Tyskland ett 47.130 dwt tankfartyg till Greek Shipping Tycoon (Aristotle Socrates Onassis) med namnet AL MALIK SAUD AL AWAL, Liberiaregistrerad. 1966 fick fartyget, som vid leveransen var världens största, ångpanneexplosion i Port of Spain på Trinidad.
1967 monterade man ihop förskeppet på ANNE MILDRED BRÖVIG med akterskeppet på AL MALIK SAUD. AL AWAL fick på så vis ett flytande oljelager med namnet MAJMAA Nr: 1. Man fick då ett lager på 90000 dwt som skulle användas vid en borrplattform i Persiska viken.
 
 
Back to content