Manskören - Öv100

Go to content
Fritid
ÖRESUNDSVARVETS MANSKÖR

Historik
Kören bildades den 15 maj 1946 genom ett initiativ av tre varvsarbetare: snickaren Gösta Neander, elektrikern Gösta Petersson och plåtslagaren Gottfrid Olsson.
Ett tidigt förslag var att benämna kören ”Varvskören Lyran”, men det beslutades om det nuvarande namnet ”Öresundsvarvets Manskör”.
Tidigt i den nybildade styrelsen tog man upp frågan om även damer skulle vara med, i så fall i en blandad kör, men detta förslag avslogs med en gång.
Ekonomiskt stöttade Öresundsvarvet. Redan det första året fick man ett bidrag på 800 kronor. Samma år bestämdes medlemsavgiften till 50 öre per månad och medlem.
År 1947 gjordes en framställning till Landskronas stadsfullmäktige om ett anslag på 500 kronor till kören som beviljades.

Sjösättningar
Manskören anlitades flitigt för att ge stämning kring sjösättningar på Öresundsvarvet. Fram till dess att Öresundsvarvet lades ner 1982, deltog manskören i sjösättningar och fartygsdop vid drygt 80 tillfällen. Premiären skedde den 12 oktober 1946, då det norska lastfartyget ”Bengazi” löpte av stapeln till tonerna av ”Sveriges flagga” och ”Naar fjorden den blåner”.

Konserter
Under årens lopp har kören deltagit i många evenemang i staden. Särskilt flitig har kören varit i anslutning till 1 maj firandet.
Samarbetet med Landskronas Allmänna Sångförening inleddes redan 1947. Bl.a. har det resulterat i gemensam sång på Valborgsmässoafton, dels på Rådhustrappan och dels vid bålet.
Kören har gjort många sommarkonserter i Wrangelska parken och vid Slottscaféet.

Dirigenter
Kören har under årens lopp haft åtta dirigenter och körledare. Den första var kantor Lindholm från Lund. Sedan följde kantor Wrahme från Billeberga, kantor Anton Bengtsson från Härslöv, studierektor Nils Sundling, kantor Ingemar Nilsson, körens andrabas Rolf Theuerkauf, Bernt Nordberg samt nuvarande Lennart Lundholm.

Lokaler
Genom åren har kören haft sina repetitioner i olika lokaler i Landskrona. Det hela började i en skollokal på Albanoskolan och man fortsatte sedan sina övningar i bl.a. Venuslokalen, Konsums nerlagda konditori i Sandvången, i Norrestad och i Folkets hus. Idag håller man till på Svarvaregatan 5C.

Klädsel och emblem
Kören har haft olika sångarklädslar under årens lopp. Den första var en mörkblå klubb-blazer och grå byxor, vit skjorta, varvets slips samt ett körmärke med skeppet och varvet på blazern. Numera är man klädd i mörk blazer med mörka eller ljusa byxor beroende på årstiden, vit pikétröja och guldfärgad slips.

Eftersom kören inte hade något eget sångmärke att ha på kavajuppslaget, bestämdes ett med skeppet och lyran på blå emalj och med texten ”ÖV-kören 1946”. Nålen var klar 1956, det år man fyllde 10 år. Sedermera bestämdes att man skulle tillverka en ny klubbnål då namnet syntes dåligt på den gamla nålen. Den nya nålen skulle finnas i tre utföranden; guld, silver och brons. Bronsnålen kunde varje medlem köpa för 25 kronor, silvernålen utdelades till den som medverkat vid 200 övningar, guldnålen fick den som deltagit i 400 övningar. Den förnämsta utmärkelsen i form av ett bordsstandar gick till medlemmar som deltagit i 600 övningar och haft 15 års medlemskap.

Körens stora standar kostade 1956 1.450 kronor och framställdes i Stockholm av Halldins. Standaret blev skänkt av varvet till den 10-årsjubilerande kören.

Sångarresor
Kören har gjort ett stort antal sångarresor inom Sverige och utanför landets gränser i Norge, Danmark, Finland och Tyskland. Eftersom Öresundsvarvet byggde många norska båtar har Norge varit ett land som besökts ofta. Ett särskilt bejublat besök gjorde man i Oslo 1977 då man gick igenom staden till Vigelandsparken iklädda blå ÖV overall, gula tröjor och vita hjälmar.

Kuriosa
Kören har stått som värd vid Svenska Arbetarsångarförbundets kongress 1978 samt vid förbundets Sångarstämma 1996, då kören dessutom firade sitt 50-årsjubileum. Landskrona invaderades då av nästan 500 sångare från Sverige och några av våra nordiska grannländer.
År 2012 stod kören tillsammans med Svenska Arbetarsångarförbundet som värdar för en Nordisk Sång- och Musikfestival i Landskrona, då 1200 nordiska sångare och musiker besökte staden.
Kören är i högsta grad fortfarande aktiv, även om det inte längre är aktuellt med någon körsång vid fartygsdop. Man är ett 20-tal aktiva idag och gör ett 15-tal framträdanden varje år. Som tidigare nämnts, sjunger man vid speciella arrangemang som Valborgsmässofirandet, Nationaldagsfirandet, vid invigningen av Borstahusens seglingssäsong och vid julskyltningen.

Källor: Historik och statistik 1946 – 1992 av Göte Nilsson
         Hemsida www.oresundsvarvetsmanskor.se
Toner från trettio år

1946 beslöt en snickare, en elektriker och en plåtslagare, tidigare medlemmar i Landskrona Allmänna Sångförening, att försöka starta en kör på varvet. Deras upprop till de varvsanställda hörsammades över förväntan.

- Under de första åren var intresset enormt, berättar Bertil Andersson, körstyrelsens ordförande. 1949 var vi 54 medlemmar.
Repeterade gjorde man varje måndagskväll. De första åren samlades man i Albanoskolan. Därefter försökte man skaffa egen lokal men hamnade i Venuslokalen, som man med företagets bistånd hyrde.

Efter en mellanperiod i lokaler vid Sandvångstorget kom man så småningom till den nuvarande klubblokalen på Emaljgatan 5.
- Företaget stödjer oss och vi får också årligt anslag från kommunen. Vi är mycket tacksamma för det, säger Börje.

Att det blev en manskör 1946 är inte underligt med tanke på att varvet då var en utpräglad manlig arbetsplats. Men idag? Har man aldrig funderat över att göra en blandad kör?
- De flesta tycker att vi ska hålla på det manliga, d.v.s. förbli manskör. Fast andra kan mycket väl tänka sig att ha med flickor också.

Funderingarna kring en gosskör är relativt konkreta. Rolf Teuerkauf skulle i så fall ställa upp som ledare. Men man håller fortfarande kvar den manliga dominansen?
- Nja, här skulle vi väl kunna fundera på en blandad skara, menar Bertil.

Trevliga övningsträffar, framträdanden i Landskrona och dess omgivningar samt resor både inom och utanför Sverige hör till det positiva körtillhörigheten ger förutom den rent musikaliska glädjen. Allt enligt Bertil, som gärna skulle vilja höra ytterligare röster i gänget.

- Vi som andra körer har rekryteringsproblem. Vi behöver förstärkning till alla stämmor, men framförallt tenorer. Hoppas att lärlingarna förstår, att de också är välkomna med!
Varvskören uppträder inte bara utanför varvet. Några månader efter körstarten sjöng man vid sjösättningen av M.S. Bengazi. Därefter har man medverkat vid så gott som alla sjösättningar och så småningom dop.

- Bara någon enstaka gång, då det varit så kallt att man inte velat att gästerna skulle stå ute i kylan för länge, har sången slopats.
Blivande medlemmar kan alltså se fram emot en omväxlande verksamhet.

Källor: Ur Talröret nr 6, 1976
Back to content