Om Talröret - Öv100

Go to content
Talröret
Talröret
Talröret var Öresundsvarvets personaltidning och gavs ut mellan åren 1946-1983.
Här publiceras årgång 1946-1970, 1978 till och med sista numret 1983.

Du kan läsa dessa nummer av Talröret här på webbsidan:
Klicka med datormusen på endera "Talrör-bildens" vänstra eller högra sida för att bläddra mellan sidorna...

OBS! Förstora texten
Är texten för liten eller för stor?
- Då du är på en av sidorna med din Webb-läsare (fungerar även på andra webb-sidor) använd knapparna
?           _
+   eller -
på tangentbordet för att förstora eller förminska webb-sidan...
- Du kan även finna funktionen i menyerna till Webbläsarna.
- Ovan funktion fungerar i Webb-läsarna: Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Google Chrome.
Back to content