Öv i årtal - Öv100

Go to content
Historik
Tidsaxel för Öresundsvarvets olika händelser från början till slut...?

År Månad Händelse

1915 okt Det första samtalet om en varvsetablering i Landskrona med bland annat borgmästare August Munck af Rosenschöld, Arthur Du Rietz och Konsul Carl Fritsch.

1915 nov En motion om varvsetablering ligger på stadsfullmäktiges bord för behandling.

1915 dec AB Öresundsvarvet bildas. AB Öresundsvarvet konstituerades i Göteborg den 16 december, och aktiekapitalet var på 600 000 kronor. Arthur Du Rietz utsågs till styrelsens ordförande, och sätet blev Göteborg.

1916 jun Påbörjades arbetet med att bygga de två första stapelbäddarna på varvsområdet.

1917 juli Kölsträckning av Nybyggnadsnummer 1 äger rum.

1918 sep Den 21 september sjösattes ett singeldäckat lastfartyg, som döptes till S/S TORILD. Fartyget levererades i januari 1919 till Rederi AB Perciwald i Landskrona.


Torild, Öresundsvarvets första fartygsbygge

1920 Öresundsvarvet tar i bruk norra Europas största torrdocka.

1920 Öresundsvarvet är det största varvet i Norden med en yta av 155 000 kvadratmeter.

1921 Sjösattes m.s Canton, det första svenskbyggda motorfartyg som lastade över 10 000 tdw.


Sjösättningen av Canton

1921 Sjösattes det sista fartyget under Öresundsvarvets första period.

1922 jan Verksamheten på Öresundsvarvet läggs ner pga depressionen.

1922 Den 27 mars begärdes företaget i konkurs av den egna styrelsen. Det drevs vidare av konkursförvaltaren fram till hösten 1923, då Nya Varvsaktiebolaget Öresundsvarvet bildades.

1923 På hösten bildads Nya Varvsaktiebolaget Öresundvarvet.

1924 jun Nybyggnadsverksamheten kommer igång igen.

1935 aug En mudderpråm levereras till Malmö Hamn.

1935 Ändrades namnet till Öresundsvarvet AB.

1936 Första flytdockan. Varvets första flytdocka köptes in från Köpenhamn.

1937 Skeppsredare Sven Salén skänker 3000 kr som grundplåt till ett semesterhem för arbetarna.

1937 Öresundsvarvet slog svensk skeppsbyggnadsrekord genom sjösättning av två fartyg, kustbåtarna m.s 45 Werna och m.s 46 Wiros. Samt leveranstur med ångaren s.s Brage på 1500 dwt. för Rederi AB Svea, Stockholm, samma dag.

1939 Arbetarnas semesterhem i Skälderviken invigs. Den 11 juni invigdes Arbetarnas semesterhem ”Solbacken” i Skälderviken. Grundplåten på 3000 kronor skänktes av skeppsredare Sven Salén, som ett erkännande för gott arbete.


Öresundsvarvets Arbetares Semesterhem i Skälderviken, omkring 1975

1940 Två minsvepare KOSTER och MUMIN levereras till Svenska Marinen.

1940 Fartyg torpederat. Den 9 augusti kl 20.32 blev det av Öresundsvarvet producerade lastfartyget M/S CANTON torpederat och sänkt av den tyska ubåten U-30, 70 sjömil utanför Tory Island vid Irland. 16 män av besättningens 32 omkom.1940 dec Götaverken blir ägare av Öresundsvarvet.

1945 Metallstrejken. Året präglades av den stora metallstrejken då arbetarna på bl a Öresundsvarvet gick ut i konflikt. Strejken bröt ut den 5 februari och varade i fyra månader.

1947 feb Det nya verkstadskontoret vid torrdockan är inflyttningsklart.

1949 sep Ombyggnad av stapelbädd 4 klar.

1949 juli De fyra amerikanska 36-tons stapelbäddskranarna är monterade.

1950-talet Öresundsvarvet expanderar. Under 1950-talet skedde stora förändringar på Öresundsvarvet, med bl a 65 000 kvm ny tomtmark för utbyggnad, nya verkstäder samt inrättande av en treårig verkstadsskola.

1951 jan Inköp av 10 000 kvm tomtmark av Landskrona.

1951 En treårig verkstadsskola inrättas på Öresundsvarvet för att i fortsättningen kunna få yrkesutbildat folk till produktionen

1951 apr Huvudkontoret byggs på med en tredje våning

1952 maj Stapelbädd 2 läggs ner. Det sista faryget på denna bädd, NB 121, ANTONIA sjösätts.

1953 jan Nya rörläggarverkstaden är klar.

1953 apr Två nya stapelbäddskranar monterade.

1953 juli Fundamentet till nya plåtslageriverkstaden är klart och montage av järnkonstruktionerna påbörjas.

1955 aug 37 000 kvm tomtmark köpt av Landskrona utfylld med hjälp av sandsugare, för ny plåtgård.

1955 aug Nya plåtslageriverkstaden färdigbyggd och utrustad.

1956 sep Inköp av 18 000 kvm tomtmark av Landskrona.

1957 mar Nya plåtgården tages i bruk.

1958 Ombyggnad av stapelbädd 1 klar och NB 168 kölsträcks. Öresundsvarvets hittills största nybygge på 40 000 tons dw.

1959 maj Nybyggda stapelbädd 1 är helt färdig och kan nu ta nybyggen upp till 110 000 tons dw.

1967 Rekordår för Öresundsvarvet. Det här året var ett rekordår för svensk varvsnäring med totalt 68 fartyg som sjösattes. Av dessa levererade Öresundsvarvet sju fartyg av fem olika fartygstyper.

1969 apr Den första av tre flytdockor till Sudoimport, Moskva levereras

1970 maj Den nya skrovhallen med 6000 kvm svetsplan är färdigställd. Den är ansluten till dem gamla skrovhallen som byggdes 1955.

1971 Ändrades namnet till Götaverken-Öresundsvarvet AB.

1972 maj Containerfartyget NIHON levereras till Svenska Ostasiatiska Kompaniet.


Nihon, fartygsbygge 234

1974 dec Öresundsvarvet och Landskrona kommun lämnar in en ansökan till Vattendomstolen i Växjö om att få fylla ut området söder om varvet för framtida expansion.

1974 aug Ett nytt huvudkontor planeras och fem arkitekter inbjuds att komma med förslag.

1975 Antalet anställda är c:a 3500 personer.

1975 jan Den nya matsalen med plats för 1225 personer invigs.

1975 jan Det nya huvudförrådet klart och tages i bruk.

1975 apr Varvets Dag anordnas och anställdas familjer och Landskronabor är inbjudna att besöka varvet.

1975 maj Kung Carl XVI Gustav besöker Öresundsvarvet under sin Eriksgata.

1976 jun En ny flytdocka levereras till Öreundsvarvet.

1977 jun Svensk Varv AB tar över ägandet av Öresundsvarvet. Den 3 juni bildade riksdagen Svenska Varv AB, som var den övergripande ledningen för den svenska varvsnäringen.

1977 jun Det första av tre lagerfartyg kölsträcks - det finns ingen beställare.

1978 Industridepartemenet förordar att Öresundsvarvet läggs ner.

1978 jan Anställda och Landskronabor gör ÖV-marchen i protest mot nerläggningsbeslutet.

1979 jan Ändrades namnet till Öresundsvarvet AB.

1979 jan Antalet anställda är 3043 personer.

1980 jan Det första av tre supplyfartyg levereras till Concordia i Göteborg.

1980 jan Anställda och Landskronabor proterserar med ett fackeltåg genom Landskrona.

1980 Öresundsvarvet ska avvecklas. Svenska Varv presenterade en utredning med viljan att lägga ner Öresundsvarvet. Trots riksdagens oväntade räddningsplan fullföljde Nils G Åsling sina planer om nedläggning.

1982 mar Antalet anställda är 1788 personer.

1982 aug Den sista sjösättningen av NB 282 m/s WOENSDRECHT sjösätts.

1982 dec Leverans av NB 282 m/s WOENSDRECHT.


Öresundsvarvets sista fartygsbygge, Woensdrecht, lämnar Landskrona hamn

1982 apr Öresundsvarvets anläggningar säljes för 1 krona till Lanskrona Finans.

1983 Öresundsvarvet läggs ner… eller hur var det nu? Bruces? Öresund Drydocks?


Bild av sista numret av personaltidningen Talröret
Back to content