GIMLELAND MS221 - Öv100

Go to content
Fartygsbyggen > G


Id.no. 6929894
Signal: LKNP-OUX5

GIMLELAND   221
 
Sjösatt den 2 oktober 1969
Levererad den 2 januari 1970
Dimension: 167,64 M x 26,52 M x 13,71 M.
Dw.ton: 26600
Maskin: GV diesel, typ 759/1600 VGS 6-U
Effekt: 11400 EHK.
Knop: 15,5
Fartygstyp: Singeldäckat lastfartyg.
Gudmor: Torbjörg Ringöen

Levererad till Kristian Haanes Rederi i Kristiansand, Norge. Fartyget ingår i Scanscot Freighters fraktpool, i vilka följande rederier också ingår: Thorerederierna i Helsing borg, A Leffier & Son i Göteborg, Axel Broström & son i Göteborg samt J & J Denholm i Glasgow. Fartyget är byggt för frakt av bulk och paketerat virke.
Såld i maj 1977 till Keplian International lnc. (Kapal Management Pte. Ltd.) i Singapore, Kina och omdöpt till
KANUKA FOREST.
Såld 1984 till Plaga Navigation mc. (European Navigation mc. i Pireus) Registrerad i Panama och omdöpt till NEW FOREST.
Såld till kinesiska upphuggare och avgick från Shanghai den 15 juli 1984 för att huggas upp.
 
 
Back to content