GUNNAR BRØVIG MT95 - Öv100

Go to content
Fartygsbyggen > G


Id.no. 5138307
Signal: LNXB

GUNNAR BRÖVIG  95

Sjösatt den 15 juni 1949
Levererad den 29 september 
1949 
Dimension: 147,82 M x 20,08 M x 11,24 M
Dw.ton: 15740
Maskin: 1 st. 98 cyl. 2-takts enkelverkande GV diesel.
Effekt: 7000 IHKR
Knop: 14
Fartygstyp: Tanker
Gudmor: Ragnhild Brövig
 
Back to content