RAN MS140 - Öv100

Go to content
Fartygsbyggen > R


Id. No: 42619
Regnr: 9444
Signal: SGTJ

RAN 140

Sjösatt den 27 augusti 1953
Levererad den 9 september 1953
Dimension: 22,0 M x 6,2 M x 3,3 M.
Reg.ton: 97,20
Maskin: 1 st. Polar-Nohab 7 cyl diesel.
Effekt: 665 Ehkr.
Fartygstyp: Bogserbåt
Gudmor: Stina Nordström.

Levererad till Landskrona Stad, som bogserare och vid behov passagerarfartyg för ett pris av 1 037 851 Skr. Såld i februari 1967 till Halmstads Stad.
Såld i januari 1971 till Kalmar Kommun för 450 000 Skr. Såld i maj 1989 till Torsö Rederi AB i Mariestad för 300 000 Skr och omdöpt till BROMÖ.
Såld i juli 1995 till Mann & Haverikonsult AB i Farsta som döpte henne till RAN AF FARSTA.
Såld 1999 till Muggebigge AB i Stockholms och omdöpt till RAN AF DJURGÅRDEN.
Såld 2001 till Perpeticum AB i Uppsala, samma namn.
Såld 2003 till North Contractor AB i Stockholm, med namn RAN.
Såld i juli 2008 till Erik Petter Karlsson i Göteborg, samma namn. 2012 byte av hemmahamn till Uppsala. Låg 2013 vid ”Drömmarnas kaj” Gullbergskajen i Göteborg.
 
 
Back to content