2 Verkstadsskolan - Öv100

Go to content
Film
Film 2. Öresundsvarvets verkstadsskola, 10 min, 1970 talet
- Öresundsvarvet startade 1951 sin treåriga lärlingsutbildning och verkstadsskola. Skolan drevs i egen regi fram till 1974. Höstterminen 1975 övergick lärlingsutbildningen i Gymnasieskolans regi. Nu år 2016 finns tanken om Verkstadsskola att finna under namnet Industritekniska programmet.
Back to content