HERBORG MS93 - Öv100

Go to content
Fartygsbyggen > H


Id.no. 5617064
Signal: LNFM

HERBORG  93

Sjösatt den 18 december 1947
Levererad den 12 maj 1948
Dimension: 131,06 Mx 17,37 Mx 8,84 M
Dw.ton: 8800
Maskin: 1 st. 9 cyl. enkelverkande GV diesel.
Effekt: 8000 IHKR
Knop: 16,5
Passagerare: 8
Fartygstyp: Open shelterdäckat lastfartyg (kyllast) med passagerarehytter.
Gudmor: Generalkonsulinnan Börsting

Levererad till Sigurd Herlofson & Co A/S i Oslo, Norge. Omdöpt 1949 till BLACK GULL, samma rederi.
Drabbades av brand 75 nm söder om Brenton Reef vid Rhode Island, USA den 19 juli 1952, lastad med naftalin och styckegods. Fyra man omkom i branden.  Fartyget togs på släp efter att branden var släckt den 23 juli 1952. Såld till Boston Iron & Metal Co.Baltimore, USA den 20 augusti 1952 för att huggas upp.
 
Back to content