AUSTRALIAN PURPOSE MS257 - Öv100

Go to content
Fartygsbyggen > A


Id.no 7389675
Signal: VJAJ

AUSTRALIAN PURPOSE  257

Kölsträckt den 3 december 1976.
Sjösatt den 7 februari 1977
Levererad den 24 maj 1977
Dimension: 259,00 M x 39,00 M x 22,00 M.
Dw.ton: 122600
Maskin:  7 Cyl B&W diesel typ K90GF
Effekt: 23900 EHKR
Knop: 15,5
Fartygstyp: Bulklastfartyg.

Levererad till Australian Shipping Commission, (The Australian National Line i Melbourne) Australien. Fartyget skulle vid beställningen ha namnet MOUNT STUART.
Mellan åren 1977 och 1987 ändrades ägarskapet till Australian Purpose Finance Ltd. i Melbourne.
Ändrades 1987 till Australian Shipping Commission i Melbourne.
Såld 1989 till Qingdao Ocean Shipping Company (COSCO) i Qingdao/Tsingdao i Kina och omdöpt till  TAC YUAN HAl. Den 23 maj 1990 fick fartyget en svår skrovskada och sjönk den 25 maj 1990. TAO YUAN HAI var på resa med järnmalm från Puerto Ordaz i Venezuela till Port Kembla i Australien.
 
 
Back to content