EBERHARD ESSBERGER MS73 - Öv100

Go to content
Fartygsbyggen > E


Id.no.1 180681

EBERHARD ESSBERGER 73

Sjösatt den 11 maj 1943
Levererad den 20 januari 1944
Dimension: 131,0 m x 17,3 m x 8,83 m.
Metriska ton: 9545
Maskin: 1 st. 6 cyl. GV.
Effekt: 990 HKR
Knop: 13
Fartygstyp: Open shelterdäckat Iastfartyg med passagerarehytter.

Levererad till John T Essberger i Hamburg, Tyskland. Den 20 september 1945 togs fartyget i beslag av segermakterna och tilldelades England. Hon blev omdöpt till EMPIRE AYR, redad av F.C. Strick & Co. i London. Överförd 1946 till U.S.S.R Baltic Shipping i Leningrad och omdöptes till DMITRY DONSKOY.
Fartyget skrotades i U.S.S.R. i slutet av 1974.
EBERHARD ESSBERGER deltog i ”Operation Hannibal” under tiden januari-maj 1945.
Systerfartyg: EMMY FRIEDERICH.
 
Back to content