HERDIS MS59 - Öv100

Go to content
Fartygsbyggen > H


Id. no: 5045976
Signal: LLHG

HERDIS 59

Sjösatt den 7 september 1940
Levererad den 9 augusti 1945
Dimension: 131,0 M x 17,3 M x 8,8 M
Dw.ton: 9350
Maskin: 8 cyl. GV diesel
Effekt:
Knop: 14,5
Fartygstyp: Open shelterdäckat Iastfartyg med passagerarehytter.

Levererad till Rederi A/S Herlofson i Oslo, Norge. Omdöpt 1950 till BLACK TERN, och satt i trafik mellan USA:s östkust och Europa för Black Diamond Line.
Såld i maj 1967 till Delos Maritime Co. Ltd. i Monrovia, Liberia och omdöpt till BLACK KNIGHT.
Skrotad i Kaohsiung, Taiwan i november 1971.
Fartyget var “färdigt’ för leverans långt före leveransdatumet men låg kvar på varvet på grund av kriget.
 
Back to content