Om Historik - Öv100

Go to content
Historik
Om Historik

Arkiv- och litteraturlista - Material som finns att tillgå hos Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona.

Två fotografer - kort om de två fotografer, Bertil Persson och Erik Wilén, vars bildskatter till större delen varit de som gjort denna webbsajt möjlig.

Öv 1915-1922 - Historik om Öresundsvarvets första år, sammanställd av Ingvar "Frasse" Bengtsson och Bengt Lindfors.

Öv i årtal - Tidsaxel för Öresundsvarvets olika händelser från början till slut...?!

Nedläggningen - Öresundsvarvets stora kris, åren 1976-1983.

Metall i årtal - Om några år i Metalls verkstadsklubb på Öresundsvarvet och den fackliga avdelningens historia.


Varvet från ovan - Några flygbilder över Öresundsvarvet.

Varvskartor - Kartor över Öresundsvarvet och Varvsudden från diverse år.
Back to content