Två fotografer - Öv100

Go to content
Historik
En varvsutställning - två fotografer
Bertil Persson och Erik Wilén

Många är de som fotograferat på och kring Öresundsvarvet under åren. Vi vill här särskilt nämna två av fotograferna...

Erik Wilén

Erik Wilén anställdes som svetsare på Öresundsvarvet. Han flyttade senare över till personalavdelningen för att tolka och hjälpa finsk arbetskraft till rätta i arbetet.Under åren 1978 till nedläggningen 1983 gjorde Erik sig känd som "Varvets fotograf", när han nästan dagligen fotograferade människor och händelser.

Många av fotografierna publicerades sedan i personaltidningen Talröret.

Arkivets samling av Erik Wiléns fotografier uppgår till knappt 13000.
Bertil Persson - BPfoto

Bertil bildade sin firma Bertil Persson Foto AB (BPFoto) 1962. Bertil var allmän fotograf, det vill säga han fotograferade så väl passfoton, som uppdragsfoton - exempelvis från Öresundsvarvet. Mest känd är dock säkert Bertil som pressfotograf. Under åren blev Bertils fotografier publicerade i en mängd tidningar och tidskrifter, dock huvudsakligen i dagstidningarna Arbetet och Landskrona Posten.

Som uppdragsfotograf för Öresundsvarvet dokumenterade Bertil 75 fartygsbyggen.Då Bertil innehade flygcertifikat blev det även ett antal flygfotografier.

På Bertils firma BPFoto var under årens lopp även andra fotografer kotrakterade. Dessvärre har vi inte en full överblick över vilken av dessa som har fotograferat en specifik bild.

Arkivet har i sina samlingar cirka en halv miljon negativ, varav ungefär hundratusen är från Öresundsvarvet.
Back to content