CfA - Öv100

Go to content
Om oss


Välkommen till Centrum för Arbetarhistoria i LandskronaCentrum för Arbetarhistoria (CfA) bildades 1998 och är en centrumbildning bestående av Lunds universitet genom historiska institutionen, Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona samt den ideella föreningen CfA.

Målsättningen är att skapa en institution för forskning, undervisning, arkiv och utställningsverksamhet med syfte att samla, sprida och utveckla kunskapen om arbetets och arbetarnas historia i vid bemärkelse.

CfA har sina rötter i en forskningscirkel om statare och lantarbetare på Säbyholm som startades på 1990-talet. Sedan dess har CfA tillsammans med Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona och Lunds universitet uppmuntrat och startat flera Gräv-där-du-står-cirklar. Flera av dessa har resulterat i utgivning av böcker, varav några finns till försäljning.

Vi tar tacksamt emot idéer och uppslag till nya cirklar. CfA kan hjälpa till att starta nya cirkelprojekt eller stötta existerande med den kompetens som finns hos oss.

Arbetshistoriska seminariet är en öppen seminarieverksamhet i CfA:s regi. Aktuellt program finns på hemsidan.

Vi arbetar även med större forskningsprojekt. Under 2015 planeras t ex för ett projekt som ska beröra de senaste decenniernas utveckling inom åkeribranschen.
Idag finansieras CfA:s verksamhet av Lunds universitet och av CfA:s medlemsorganisationer. Som medlemmar har vi ett 80-tal arbetarrörelse- och folkrörelseorganisationer. Landskrona kommun tillhandahåller lokaler.

Din/Er organisations medlemskap i CfA är en viktig förutsättning för utvecklingen av den konkreta verksamheten i vår organisation.

För att utveckla verksamheten har ett avtal slutits mellan CfA och Lunds universitet. Avtalet innebär att parterna delar på kostnaden för en professor i arbetarhistoria. Därutöver bekostar universitetet, genom historiska institutionen, en tjänst som föreståndare vid CfA inklusive delar av den vetenskapliga verksamheten, däribland ett vetenskapligt råd tillsatt av historiska institutionen.
Besök gärna vår hemsida:
Är du och/eller din förening intresserad av att bli medlem i Centrum för Arbetarhistoria? Då är ni varmt välkomna att kontakta oss.
Alla är välkomna!

Varmt välkomna att kontakta CfA för att donera böcker och dokument som anknyter till arbetarhistoria. Vi håller på att skapa en bibliotekskatalog över våra samlingar och önskar att utöka denna med er hjälp. Samlingen kommer att göras öppen för allmänheten och vår förhoppning är att den ska vara till hjälp både för forskning och privat intresserade.

Kontaktuppgifter
Vi finns på Landskrona slott, i lokaler inne på Borggården (Kommendanten 1:a våningen).

Besökstider: Besök kan bokas via telefon eller e-post med vårt kansli.

Post & besöksadress:
Centrum för Arbetarhistoria
Slottet
261 31 Landskrona

Telefon (kansli): 0762-47 83 74
Säkrast 11-15 (fre 11-14.30)

E-post (kansli): margareta.wehlou&arbetarhistoria.org
- Var vänlig observera: Byt ut tecknet & mot @ för korrekt e-postadress

Back to content