ITAJAI MS112 - Öv100

Go to content
Fartygsbyggen > I


Id.no. 5165441.
Regnr: 9236
Signal: SGVN

ITAJAI   112

Sjösatt den 31 januari 1951.
Levererad den 10 maj 1951.
Dimensioner: 101,0 M x 14,3 M x 6,0 M.
Dw.ton: 3790.
Maskin: 8 cyl GV diesel.
Effekt: 3700 IHKR.
Knop: 14,5.
Passagerare: 4
Fartygstyp: Open shelterdäckat lastfartyg med passagerarehytter.
Gudmor: Elsie Deeke.

Levererad till Rederi AB Poseidon, (Erik Brodin) i Stockholm. Såld 1965 till Veb. Deutfracht/Seereederei, DDR och omdöpt till TOLLENSE.
Såld 1978 till Derry Shipping Lines i Libanon och omdöpt till SEA HORSE.
Överförd 1981 till Sea Horse Shipping Lines i Libanon, samma namn.
Såld på auktion 1983 efter beslag på grund av illegal transport av trävaror.
Sänkt 1983 som vågbrytare i Tripolis hamn, Libyen.
Är enligt Lloyds Register utplånad 1998.
 
Back to content