Svetsare - Öv100

Go to content
Bygg båten > Yrken
Svetsare - Mejslare
Svetsare är ett yrke där man till största delen arbetar med handsvetsning av fogar och stumsvetsar. Svetsningen sker i olika lägen som vertikal-, horisontal- och under/uppsvetsning. Plåtarna kan vara upp till 35 mm tjocka. Andra typer av svetsning förekommer också, till exempel automat- och halvautomatsvetsning.

Mejslaren arbetar med pneumatisk mejselmaskin och mejslar. Man mejslar bort och rensar backsvetsen i svetsskarvar i tjockare plåtar så att en felfri backsvets kan läggas. Man mejslar också bort svetsmaterial där det har använt svetsade lyftöron som tagits bort. Arbetet utförs såväl i specialbyggda svetshallar som på bäddar och i byggdockor. Det är ett fritt arbete som kräver god fysik.

Det var i slutet av 1930-talet som man startade kurser i svetsning på kvällarna. Den nya tekniken betraktades med skepsis av många. I början ansågs det vara ett yrke med hög status, men eftersom det tog tid att bli en bra svetsare så utkristalliserades det en hierarki. Det värsta jobbet var att ligga nere i tankarna och svetsa. Bordläggningssvetsningen var mest eftertraktat och det var en merit att få bra betyg för svetsningen där.

Efter andra världskriget slår svetsningen igenom på riktigt. Nu kan man svetsa samman större sektioner, och tack vare de nya lyftkranar som införskaffades från Amerika innebar det en stor förändring.

Ett stort problem kvarstod dock. Väderleken. Arbetssituationen utomhus på vintern innebar att det först skulle skottas och tas bort snö. Det var också vått och kallt. För att kunna uppnå bästa resultat med svetstekniken behövde man kunna arbeta inomhus. Därför byggde man en plåthall som togs i bruk under året 1955. Här delades utrymmet av svetsning och plåtslageri.

Intervju: Svetsare
Alla som har svetsat på varv vet hur svårt det är att vara svetsare. Det är ett ensamt jobb. Ingen vill vara i närheten på grund av den starka ljusbågen som kan orsaka så kallat svetsblänk, som är ett rent helvete. Prova att fylla ögonen med grus så kommer det rätt så nära. På varvet fanns det många kvinnliga svetsare också.

Vissa ställen är det trångt, andra ställen är det högt. Det är sällan lagom, på sommaren är det varmt vintern kallt och blåsigt.
Back to content