MONTCALM MS256 - Öv100

Go to content
Fartygsbyggen > M


Id.no 7397165
Signal: ATOT-J8B2211

MONTCALM 256

Kölsträckt den 27 september 1976
Sjösatt den 2 december 1976
Levererad den 9 mars 1977
Dimension: 259,00 M x 39,00 M x 22,00 M
Dw.ton: 123125
Maskin: 8 Cyl B&W diesel typ LDG-8
Effekt: 21700 EHKR
Knop: 15,5
Fartygstyp: Bulklastfartyg
Gudmor: Carin Österman.

Levererad till Compagnie Generale Maritime et Financiere  (C.G.M.F.) i Paris, Frankrike.
Såld 1988 till Grekland och omdöpt till FINIX.
Såld 1999 och omdöpt till FINI. (Hondurasflagg)
Ankom Alang den 22 februari 1999 för att hugga upp.
 
 
Back to content