CANTON MS21 - Öv100

Go to content
Fartygsbyggen > C


Id.no. 3006698
Regnr:6698
Signal: SGBN-KDLR

CANTON 21

Sjösatt den 24 september 1921
Levererad den 19 januari 1922
Dimension: 134,11 M x 17,07 M x 8,62 M.
Dw.ton: 10560
Maskin: 2 st GV diesel typ 4SA, 6 cyl.
Effekt: 4000 HKR
Knop: 13
Fartygstyp: Closed shelterdäckat lastfartyg.

Levererad till AB Svenska Ostasiatiska Kompaniet i Göteborg. Den 9 augusti 1940 blev hon torpederad och sänkt av den tyska ubåten U-30, 70 sjömil utanför Tory Island vid Irland. Fartyget var på resa från Calcutta i Indien till Liverpool med last av 3000 ton tackjärn, 2700 ton linfrö samt 1034 ton + 1152 ton av annat gods. Sänkningen skedde klockan 20.32 varvid 16 man av besättningens 32 omkom. U-30 fördes av kapten Fritz-Julius Lemp.

Back to content