Rörläggare - Öv100

Go to content
Bygg båten > Yrken
Rörinstallatör - Rörläggare
I detta arbete ingår installation av vatten-, avlopps-, värme- och kylsystem ombord i fartyg. Vissa arbeten består i rördragning för automatik och instrumentrörledningar. Som rörinstallatör arbetar man också i enskilda fartygssektioner placerade på utrustningsstationer. Utförandet sker som lagarbete.
Källa: Skriften ”Svensk varvsindustri”, utgiven av Svenska Varvsindustriföreningen

Intervju: Rörläggare
Det finns hur många rörsystem som helst på en båt. Några exempel är kyl och färskvatten, bränsle och smörjolja.
Många rör fick man själv gå ut på båten och tog egna mått på. Detta gäller mest små dimensioner. Andra rör är förtillverkade enligt ritningar som brukade passa förvånansvärt bra för det mesta. Själv började jag som lärling i rörverkstaden. Det var inte särskilt roligt många gånger att gå som hjälpare till gubbarna. En hel del av dem var sura och vrånga, men det fanns även de som var bra att gå som hjälpare till.
Back to content