MAHARSHI KARVE MS262 - Öv100

Go to content
Fartygsbyggen > M


Id.no. 7422738.
Signal; ATTK

MAHARSHI KARVE  262            
 
Kölsträckt den 17 november 1977
Sjösatt den 3 februari 1978.
Levererad den 8 augusti 1978.
Dimension: 248,00 M x 39,00 M
Dw.ton: 123450.
Maskin: 8 Cyl B&W diesel typ K90GF
Effekt: 24800 EHKR
Knop: 15,5
Fartygstyp: OBO.
Gudmor: Rachel Alexander
 
Levererad till The Shipping Corporation of India Ltd. i Bombay, Indien.  Ombyggd till flytande oljelager (2009?) med dubbelbotten, utrustning för lastning och lossning av olja samt helikopterplattform.
Såld 2012 till upphuggare i Pakistan och omdöpt till MAHA. Anlände Alang i juli 2012 och rapporterades skrotad den 21 augusti 2012.

 
 
Back to content