BJÖRGHOLM MS247 - Öv100

Go to content
Fartygsbyggen > B


ID.no 7389584
Signal: JXOZ-J8B2224

BJÖRGHOLM 247

Kölsträckt den 25 oktober 1974
Sjösatt den 16 januari1975
Levererad den 17 april 1975
Dimension: 248,00 M x 39,00 M x 23,40 M
Dw.ton: 124000
Maskin: 8 cyl  2T EV. B&W diesel, DM GV.                                                                                             
Effekt: 27300 EHKR
Knop: 15
Fartygstyp: OBO
Gudmor: Sidsel Tandberg

Levererad till Björge Shipping Co. (A/S Berg & Björge) i Oslo, Norge.
Såld den 26 september 1981 till Arnt J Mörland 1 Arendal, Norge och omdöpt till FJORDAAS.
Övertagen av Svenska Varv i april 1984. Såld den 7 april 1985 till Gothia Shipping Corp. mc. (Broström Shipping i Göteborg) Monrovia, Liberia och omdöpt till ZENITH GOTH lA.
Såld den 23 februari 1986 till Tradax Ocean Transportation SA. i Monrovia, Liberia och omdöpt till APACHE.
Överförd 1987 till Niobe Maritime Corp. i Monrovia, Liberia och omdöpt till NIOBE.
Såld i april 1988 till KIS AHM OBO (Arthur H Mathiesen) i Oslo. Såld i oktober 1989 till Velanchero Shipping Co. Ltd. Limassol på Cypern och omdöpt till OCEAN COMMANDER.
Såld 1991 till Yildiz Deniz Tasimaciligi AS i Istanbul, Turkiet och omdöpt till AKOVA.
I januari 1998 uppstod det brand i fartyget när hon låg i Tuzia, Bosnien-Hercegovina.
Såld 2001 till Devon Navigation SA, Kingstown, St. Vincent och omdöpt till OVA.
Upphuggen i Chittagong februari 2001.
 
 
Back to content