GUNDA MS84 - Öv100

Go to content
Fartygsbyggen > G


Id.no 3008753.
Regnr: 8753
Signal: SJOT

GUNDA 84

Sjösatt den 10 oktober 1945.
Levererad den 2 mars 1946.
Dimensioner: 106,7 M x 14,4 M x 8,5M.
Dw.ton: 3850
Maskin: 7 cyl, 2-takts enkelverkande GV Olja
Effekt: 3200 HKR
Knop: 14,5
Fartygstyp: Open shelterdäckat lastfartyg med passagerarehytter.

Levererad till Rederi
AB Transmarin i Helsingborg.( S. Redig).
Såld 1961 till Transmarin Hamburg G.m.b.H. BDR.
Såld 1967 till Cia de Nav Valeta S.A. i Panama omdöpt till MARIAS.
Förstörd av brand den 2 maj 1972 när hon ligger upplagd i Ravenas hamn, Italien.
Vraket upphugget i Trieste, Italien, i september 1976.
 
 
Back to content