Om Utställningen - Öv100

Go to content
Utställningen
Öresundvarvet 100 år

Den 14 november invigdes fotoutställningen Öresundsvarvet 100 år. Samtidigt invigdes denna webbsajt, www.varv100.se, som du nu besöker.

Fotoutställningen är nu avslutad, medan denna weebsajt kommer att leva vidare och fortsatt uppdateras. Denna webbsajt kommer att i text och bilder skildra även fotoutställningen. Succesivt kommer hela fotoutställningen att presenteras här, men till en början blir det endast två avsnitt av fotoutställningen som kommer att vara tillgängliga:

1. Öresundsvarvet-årtal i kortform

2. Metallklubben-årtal i kortfom


Back to content