CARMENCITA MS166 - Öv100

Go to content
Fartygsbyggen > C


Id.no. 5064582
Signal: JXGB-S6BE-SXKQ

CARMENCITA 166

Sjösatt den 14 maj 1959.
Levererad den 14 augusti 1959
Dimensioner: 147,82 M x 19,91 M x 11,58 M.
Dw.ton: 16300.
Maskin: 6 cyl. 2-takts enkelverkande GV diesel.
Effekt: 4500 ehkr.
Knop: 13.
Fartygstyp: Singeldäckat lastfartyg.
Gudmor: Lisen Bergshaven.

Levererad till A/S Uglands Rederi i Grimstad, Norge. Såld i mars 1975 till Short Trade Buck Carrier Corp. i Monrovia, Liberia och omdöpt till CARMENDALE. Fartyget var Singaporeflaggat med Singapore som hemort.
Såld i augusti 1980 till Galini Maritime Ltd. i Pireus, Grekland och omdöpt till GALINI.
Den 6 januari 1983 utbröt det brand och explosion i fartyget.
Ankom den 12 juni 1983 till San Esteban de Pravia i Spanien för att huggas upp.
 
Back to content