VINCITA MS241 - Öv100

Go to content
Fartygsbyggen > V


Id.no 7336549

VINCITA  241
 
Kölsträckt den 10 september 1973
Sjösatt den 14 november 1973
Levererad den 14 februari 1974
Dimension: 244,02 M x 38,94 M x 20,60M
Dw.ton: 103225
Maskin: 9 cyl GV diesel, typ 850/1700 VGS-9U
Effekt: 19800 EHKR
Knop: 16
Fartygstyp: OBO

Levererad till Sameiet Vincita ved Halfdan Ditlev-Simonsen & Co. i Oslo, Norge.
Överförd i mars 1974 till Lindenhurst Shipping Corp. (Halfdan Ditlev-Simonsen) i Panama och omdöpt till INNI.
Såld i maj 1975 till Navigation France SA i Panama och omdöpt till NYUTA.
Såld 1995 till International Nav. mc. i Monrovia, Liberia och om döpt till EMS ORE, men Panamaflaggad.
Ankom Alang den 14 maj 1998 för att huggas upp.
 
 
Back to content