EMMY FRIEDERICH MS72 - Öv100

Go to content
Fartygsbyggen > E


Id.no. 5615264

EMMY FRIEDERICH  72

Sjösatt den 1 december 1943
Levererad den 1juli1944.
Dimension: 131,0 m x 17,3 m x 8,83 m.
DW ton: 9520
Maskin: 1 st. 8 cyl. GV.
Effekt:
Knop: 13
Fartygstyp: Open shelterdäckat lastfartyg med passagerarehytter.

Levererades till Rederi Friederich (John T Essberger) i Hamburg. Blev svårt skadat vid ett flyganfall över Bremen och lades upp direkt.
Vid krigets slut lastades hon med gasammunition och sänktes i Skagerack på 138,7 meters djup den 17 oktober 1945. Position N58,09/O09,37, söder om Arendal i Norge.
Systerfartyg: EBERHARD ESSBERGER.
 
Back to content