NYNÄS MT29 - Öv100

Go to content
Fartygsbyggen > N


Id.no. 5317068
Regnr: 7574
Signal: ZDC12-SFVW

NYNÄS 29

Sjösatt den 15 oktober 1929
Levererad den 2 november 1929.
Dimension: 41,2 M x 7,3 M x 3,0 M
Dw.ton: 306.
Maskin: Atlas Diesel, 1 st. 6 cyl. 2-takts enkelverkande
Effekt: 300 ihk.
Knop: 9
Fartygstyp: Tanker.

Levererades till Rederi AB Nordstjernan i Stockholm, där hon sattes i trafik med i huvudsak A Johnson & Co:s eget raffinaderis produkter, men även också med de stora oljebolagen.
Såld i januari 1956 till Rederi AB Sebou i Göteborg, omdöpt till SEBOU.
1957 fick hon en ny maskin installerad. En Völund 4-takts enkelverkande 4 cyl. på 300 ihk.
Blev 1968 förlängd med ca. 7 meter till 49,5 meter. Nytt tonnage 475 Dw.ton.
1972 byttes maskinerna ut igen, denna gång till en Völund 4-takts enkelverkande 5cyI. på 375 ihk. 1977 såld till ett partrederi med Inge Sanden i Stockholm som huvudredare. Fick behålla sitt namn. 1980 såld till Enar Gunnarsson i Lysekil, omdöpt till TARINA 2.
1983 såld till AB Cyklamen nr. 44 i Karlshamn, omdöpt till TARINA 2 AF KARLSHAMN.
1985 bytte rederiet namn till Rederi AB Gothen Line i Göteborg.
Såld samma år till Johan Vult von Steyern m.fI. i Vellinge, samma namn.
Såld 1987 till Rederi AB Celica ägt av Johan Vult von Steyern i Vellinge, omdöpt till TARINA Il.
Såld 1990 till Straits Barge Co. Ltd. Gibraltar. Omdöpt till BRUNITO. Fartyget gick i fart med färskvatten. Den 14 oktober 1996 inträffade en explosion ombord på fartyget när hon låg vid den norra piren i Gibraltar. Eld utbröt ombord som snabbt kunde släckas, men en man dödades och tre skadades svårt. Fartygets skador var omfattande. Sommaren 1997 förklarades fartyget som “constructive total loss” och såldes till J Piris Ltd. för att användas som lager. 20 februari 2004 anlände hon till Cadiz, köpt av spanska upphuggare. Efter ett fartygsliv på 73 år, 9 månader och 2 dagar så hade hon gjort sitt
.

Back to content