HEDSTRÖMMEN SS26 - Öv100

Go to content
Fartygsbyggen > H


ld.no: 3006167

HEDSTRÖMMEN 26

Sjösatt:
Levererad i augusti 1919
Dimension: 42,6 M x 8,3 M x 3,3 M
Dw.ton: 582
Maskin: Ånga 2 cyl Bergsund M.V ångmaskin
Effekt: 29 NHKR
Knop: 8
Fartygstyp: Lastfartyg.

Fartyget byggdes på Norrköpings Varvs AB i Norrköping till Nordtransport (Gustav Lindegren) i Stockholm. Fartyget som var byggt som kompositfartyg, (furu på järnspant) var döpt till CARBONAT. Omdöpt 1920 till ULF, samma rederi. Överförd till Tyskland 1921 och döpt till ADLERHQRST (F.G. Reinhold i Hamburg)
Såld 1925 till AB Lindegren & Rae i Stockholm och omdöpt till HEDSTRÖMMEN. Ankom Öresundsvarvet 1928 för att byggas om till järnfartyg. Arbetet var så omfattande att hon fick ett eget nybyggnadsnummer. Återlevererad den 6 maj
1928. Kolliderade i januari 1929 med en tysk ångare. Blev bogserad i sjunkande tillstånd till Haltenaus redd, där hon sjönk. Bärgades senare.
På resa mellan Bohuslän och Themsen, England med last av sten sprang hon läck och sjönk på Nordsjön den 27 oktober 1936.

Back to content