BRUNO MS90 - Öv100

Go to content
Fartygsbyggen > B


Id.no: 5054202
Signal: LMNZ-8QFT

BRUNO 90

Sjösatt den 8 maj 1948
Levererad den 11 oktober 1948
Dimension: 106,68 M x 16,15 M x 6,58 M
Dw.ton: 3950
Maskin: 10 cyl. 2-takts enkelverkande GV diesel
Effekt: 7300 IHKR
Knop: 17,8-18,0
Hyttplatser: 10
Fartygstyp: Open shelterdäckat lastfartyg med passagerarehytter.
Gudmor: Maria Luisa Naranjo Suarez

Levererad till (Fred Olsen & C) i Oslo, Norge. Fartyget var konstruerat för transporter av frukt och styckegods mellan Kanarieöarna och England. Med fartygets högsta fart och den korta sträckan kunde resan klaras på 4 dygn, varför kylrum var onödigt.
Såld 1975 till Maldives Shipping på Maldiverna och omdöpt till MALDIVE SKIPPER.
Grundstötte den 20 oktober 1976 utanför Chittagong på resa Colombo - Chittagong. Övergavs av besättningen. Drogs loss den 5 november och infördes till Chittagong med bottenskador. Reparerades och såld som skrot till Abbas Steel Ind. Ltd den 18 december 1979. Upphuggen på Gadani Beach i Pakistan.
Fartyget hade även en galjonsfigur som var skapad av Per Hurum, Oslao.
 
Back to content