MAHARSHI DAYANAND MS261 - Öv100

Go to content
Fartygsbyggen > M


Id.no. 7422726.
Signal: ATTG

MAHARSHI DAYANAND 261

Kölsträckt den 5 september 1977.
Sjösatt den 16 november 1977.
Levererad den 5 september 1978.
Dimension: 248,00 M x 39,00 M x 23,40 M.
Dw.ton: 123450.
Maskin: 8 Cyl B&W diesel typ K90 GF
Effekt: 24800 EHKR
Knop: 15,5
Fartygstyp: OBO.
Gudmor: Datar Gudmar
 
Levererad till The Shipping Corporation of India Ltd. i Bombay, Indien. Anlände Alang den 16 januari 2002 för att huggas upp.
 
 
Back to content