KULLEN NB67 - Öv100

Go to content
Fartygsbyggen > K


Id.no. 6111924.

KULLEN 67

Sjösatt den 29 oktober 1940.
Levererad den 8 april 1941
Dimension: 54,50 M x 7,56 M x 3,88 M.
Dw.ton: 365
Maskin: 2 st De Laval ångturbiner, 2 st ångpannor typ Normand, 2 propellrar
Effekt: 3200 HKR
Knop: 18
Fartygstyp: Minsvepare, typ Arholmaklass
Besättning: 46 man

Levererad till Kungliga Marinförvaltningen i Stockholm. Bestyckad med 2 st. 105 mm M40 kanoner och 2 st 25 mm automatkanoner samt 26 sjunkbomber och minsvepningsutrustning.
1949 var HMS Kullen, flygplanskryssaren HMS Gotland samt minsveparna HMS Sandön, HMS Örskär och HMS Grönskär på resa runt England och till Färöarna. Man besökte hamnar i Belgien, Irland, Skottland, Torshavn och Stavanger. Även 1950 gjorde hon en Europaresa med flygplanskryssaren HMS Gotland och minsveparna HMS Bredskär, HMS Arholma och HMS Bremön. Denna resa gick till Belfast, Brest och Rotterdam.
Utrangerades den 1 januari 1966 och användes som målfartyg, sänktes och såldes som skrot i sjunket tillstånd Stenabolaget för skrotning 1969 i Göteborg. Vraket ligger vid Björlanda skjutfält på Hisingen i Göteborg sedan 1970-talet.
 
Back to content