GRIMLAND MS197 - Öv100

Go to content
Fartygsbyggen > G


Id.no. 6420501.
Regnr: 10546
Signal: SIMF

GRIMLAND 197

Sjösatt den 27 augusti 1964.
Levererad den 10 december 1964.
Dimension: 176,00 M x 24,00 M x 14,23 M.
Dw.ton: 26700
Maskin: 7 cyl  2-takts enkelverkande GV diesel.
Effekt: 8500 EHKR.
Knop: 15
Fartygstyp: Singel däckat lastfartyg.
Gudmor: Sonja Liljegren.

Levererad till Partrederiet för M/S Grimland i Landskrona. Fartyget som var byggt som bulkfartyg ombyggdes på Öresundsvarvet till kombinerad bulk och biltransportfartyg. Lastrum 2-4-5 och 6 försågs med monteringsbara bildäck i sju våningar. Vid bulklast stuvades bildäcken i paket under toppvingtankarna, Man satte också 10 självstagande bompålar och masthus.
Totalt kunde man nu lasta ca: 1400 bilar. Den 20 september 1965 lämnade hon varvet efter ombyggnaden. Under tiden oktober-november 1971 satte man in monteringsbara bildäck även i lastrum 1-3 och 7.
Såld 1973 till Kingsnorth Shipping Co i Liberia och omdöpt till KINGSNORTH. Hemmahamn Pireus. Såld 1981 till Seaweave Mar. S.A. i Panama och omdöpt till DORITAL.
Såld 1984 till Union Commercial SS. Co. i Grekland och omdöpt till ORITA.
Upphuggen i augusti 1984 i Kina.
 
 
Back to content