TORNE MS162 - Öv100

Go to content
Fartygsbyggen > T


Id.no. 5365156.
Regnr: 9954-1425
Signal: SHJT-OGXZ

TORNE 162

Sjösatt den 22 april 1959.
Levererad den 21 oktober 1959.
Dimensioner: 184,400 M x 24,536 M x 14,173 M.
Dw.ton: 27500.
Maskin: 9cyI. 2-takts enkelverkande GV diesel.
Effekt: 10000 IHKR.
Knop: 15.
Fartygstyp: Singeldäckat, kombinerat malm- och tankfartyg.
Gudmor: Inga Serning.

Levererad till Trafik
AB Grängesberg- Oxelösund. Blev förstärkt 1961 och fick nytt Dw: 29120 Ombyggd 1968 till tankfartyg, nytt Dw. 30780. Såld 1970 till O/Y Helsingfors Steamship Co. Ltd.(Henry Nielsen Oy) i Helsingfors, Finland och omdöpt till TORNADO.
Påseglat av det norska lastfartyget EILERT RINDE den 16 mars 1971 30 sjömil utanför Palm Beach, Florida, USA. Ett 20 x 35 meter stort hål uppstod i Tornados styrbordsida. Reparation och dockning i Jacksonville.
Såld som skrot för 103 US dollar per ton till Kuo Dar Steel & Iron Enterprice Co. i  Kaoshiung i Taiwan den 15 januari 1979.
 
Back to content