SEA SONG MT168 - Öv100

Go to content
Fartygsbyggen > S


Id.no. 5316387.
Regnr: 9977
Signal: SJRN-SYPF

SEA SONG 168

Sjösatt den 15 september 1959.
Levererad den 30 december 1959.
Dimensioner: 204,2 M x 29,3 M x 14,7 M.
Dw.ton: 40300.
Maskin: 2 st. 8 cyl. turboladdade GV dieslar.
Effekt: 23000 ihkr.
Knop: 17,5
Fartygstyp: Tanker.
Gudmor: Eva Ödner.

Levererad till Salénrederierna AB i Stockholm. Fartyget var hittills det största som byggts på varvet. Var i september 1974 upplagd i Byfjorden.
Såld i juli 1976 till Costonoco Cia. i Panama (Cominos Brothers Shipping Co. i Pireus, Grekland) och omdöpt till SOULA C under grekisk flagg.
Ankom den 8 augusti 1980 till Sie Yong Steel Wire Co. i Kaohsiung, Taiwan för att huggas upp
.

 
 
Back to content