EVA BRODIN MS187 - Öv100

Go to content
Fartygsbyggen > E


ld.no. 5427033
Regnr: 10419
 
EVA BRODIN 187

Sjösatt den 5 december 1962.
Levererad den 13 augusti 1963.
Dimension: 155.3 M x 21,6 M x 13,6 M
Dw.ton: 19400
Maskin: 6 cyl 2-takts  GV diesel
Effekt: 7500 EHKR.
Knop: 15.
Fartygstyp: Singeldäckat lastfartyg
Gudmor: Ingeborg Nielsen.

Levererad till Rederi AB Disa (Erik Brodin) i Stockholm. Överförd till Salénrederierna 1971 och omdöpt till SCANDIC WASA.
Såld i juli 1977 till Whithwill, Cole & Co. i Avonmouth, England och omdöpt till SCOTTISH WASA.
Såld i juli 1978 till Hartland Shipping Corp. 1 Pireus, Grekland och omdöpt till ESPERANZA.
Såld 1982 till Marhaba Shipping Ltd. ”Adelanga” S.A. i Panama och omdöpt till SPERANZA.
Ankom Nantong 1 Kina den 18 juli 1985 för att huggas upp.
 
 
Back to content