NIHON MS234 - Öv100

Go to content
Fartygsbyggen > N


Id.no. 7214624.
Regnr: 11266
Signal: SFHT
 
NIHON. 234.

Sjösatt den 26 november 1971.
Levererad den 17 maj 1972.
Dimensioner: 257,60 M x 32,21 M x 23,90 M
Dw.ton: 35000. ( 1984: 40972)
Maskin: 1 st. 12 cyl. GV diesel typ. DM850/I700VGS-12U 2 st. 
10 cyl. GV diesel typ. DM850/I700VGS-I0U 
Effekt: 75000 AHK.
Knop: 26.
Fartygstyp: Containerfartyg.
Gudmor: Britta Huss
 
Levererad till AB Svenska Ostasiatiska Kompaniet i Göteborg. Fartyget var det första i en serie på sex containerfartyg avsedda för samseglingspoolen ScanDutch i Köpenhamn.  Pris 109 950 000 Skr.
Överförd i augusti 1978 till Broströms Rederi AB i Göteborg.
Såld den 1 juni 1984 till Rederi AB Transocean i Göteborg. Ankom den 25 september 1984 Hyundai Mipo Dockyard i Ulsan, Sydkorea för att förlängas med 14 meter. Återkom efter förlängning den 30 oktober 1984. Överförd till Swedish Liners KB i Göteborg i oktober 1986.
Såld i april 1988 till Transatlantic Shipping, Ltd i Norge. Hemmahamnen var fortfarande Göteborg.
Såld i november 1991  till The East Asiatic  A/S i Nassau på Bahamas (Det Östasiatiske Kompagni) Övertagen av de nya ägarna den 29 november 1991 i Rotterdam, Holland
Såld i april 1993 till Brail Transport Corp. i Nassau på Bahamas (A.P Möller) Omdöpt till LADBY MAERSK
Såld i september 1995 till Ratonis Enterprice mc, Meditterranean Shipping Co. S.r.l i Panama. Omdöpt till LADBY
Omdöpt den 27 januari 1996 till MSC CARLA.
På resa mellan Le Havre och Boston med 3000 containers bröts fartyget itu utanför Azorerna den 24 november 1997. Den 30 november sjönk förskeppet. Den 20 december bogserades akterskeppet in till Las Palmas , där återstående 587 containers lossades. Under sommaren 1998 bogserades akterskeppet till Gijon i Spanien för att huggas upp.
 
 
Back to content