EMMA FERNSTRÖM MT163 - Öv100

Go to content
Fartygsbyggen > E


Id.no. 5103479.
Regnr: 10018
Signal: SMUN-SEQA

EMMA FERNSTRÖM  163

Sjösatt den 16 december 1959.
Levererad den 26 april 1960.
Dimensioner: 187,45 M x 24,53 M x 14,48 M.
Dw.ton: 30730.
Maskin: 10 cyl. GV turbodiesel. (10DM620/1400VGS-U)
Effekt: 13500 IHKR.
Knop: 16.
Fartygstyp: Tanker.
Gudmor: Elisabeth Fernström.

Levererad till A.K. Fernströms Rederier i Karlshamn. Den 18 juni 1967 började det brinna i maskinrummet ca 800 sjömil sydost Bermuda. Fartyget var lastat med olja till Danmark. Besättningen kunde räddas av det norska fartyget TITUS och bärgningsfartyg junde senare ta haveristen på släp till Lissabon, Portugal dit man anlände den 11 juli för att lossa lasten.
Därefter bogserades hon till Götaverken i Göteborg för reparation, dit hon anlände den 8 augusti. Den 5 december 1967 var hon färdig för återleverans till rederiet.
Såld den 2 mars 1969 för 2 miljoner US-dollar till A/S Hakedal i Norge, som sålde vidare till Teta III Cia. Navigation S.A. i Pireus, Grekland. Den 23 maj 1969 lämnade hon Göteborg med grekiskt flagg och omdöpt till TETA M.
Såld i slutet av 1983 till upphuggare i Taiwan  och ankom Chien Yung Enterprises i Kaoshiung ,Taiwan den 5 januari 1984 för att huggas upp.
 
Back to content