SULINA MS20 - Öv100

Go to content
Fartygsbyggen > S


Id.no: 5149801
Regnr: 6663
Signal: LJHA (1936-1947
OFIT (1948-1963
KDJC-SDUN

SULINA 20

Sjösatt den 17 mars 1921
Levererad den 24 augusti 1921
Dimension: 91,7 Mx 13,4 M x 6,4 M
Dwton: 4537
Maskin: Ånga. 4 takts enkelverkande 6 cyl diesel (1948-1963)
Effekt. 1720 HKR (1948-1963)
Knop: 10
Fartygstyp: Closed shelterdäckat lastfartyg

Levererad till Svenska Levantenlinjen (Broström i Göteborg).
När Levantenhinjen upphörde 1933 överläts fartyget till Svenska Amerika Linjen och döptes om till SPARREHOLM.
Såld 1936 till Stamers Rederi AlS (Claus Stamer) i Bergen, Norge och omdöpt till HEIMGAR.
Såld 1947 till Finska Angfartygs AIB i Helsingfors och satt in på rederiets Levantenlinje med namnet HESPERUS.
Såld 1963 till Stavros Daifas & Co. i Pireus, Grekland och omdöpt till IRENE.
Blev vrak i en storm vid Selata Roads vid Libanon den 9 september 1969.

Back to content