Att bygga en båt - Öv100

Go to content
Bygg båten
Att bygga en båt...

Hur bygger man ett fartyg? Tja, säg det... måhända kan följande lite hjälpa att klargöra detta...

”Alla bygger vi båten”
En slogan som togs fram tidigt i Öresundsvarvet historia för att visa hur många yrkesgrupper och verksamheter som var inblandade för att bygga ett fartyg.

Efter kontraktteckning startade projektering, beräkningar av motorstyrka och stabilitet, beställning av material, framtagning av arbetsritningar och kopplingsschema för el och rörarbeten samt planeringsarbete. Att bygga ett fartyg på planerad tid innebär att all logistik måste klaffa.

Framtagning av ritningar och beräkningar


Lars-Erik Persson och Sven Broman på beräkningsavdelningen


Bild från Ritkontoret. Jonny Langbråten, stående på bilden

Leverans av plåt till ”Plåtgården”

Bild från ”plåtgården” på ”Sahara” . Plåtarna till fartygen levererades på järnvägsvagnar och lossas med ”magnetkran”

På ”mallavinden” togs mallar för spantens och plåtarna böjningar fram.

Bild från ”mallvinden” där spanten till fartygen togs fram i full skala.

Tillverkning av detaljer och sektioner


Tillverkning av fartygssektioner i skrovhallen

Tillverkning av el-centraler på Elverkstaden.


Maskinbearbetning av detaljer i ”Maskinverkstaden.


Svarvning av propelleraxel i maskinverkstaden

Tillverkning av möbler och modeller på ”Snickareverkstan”


Limning av fanerskivor i snickarverkstaden. Från vänster Åke Nilsson och Börje Persson

Rep och vajrar splitsas i ”Riggareverkstan”

Karl Olsson splitsar tågvirke på riggarverkstaden

Tillverkning av rördetaljer skedde i ”Rörverkstan”


Rörläggningsarbeten i fartygets maskinrum

Sammanfogning genom Svetsning och Nitning


Svetsning av barriär ombord på ett fartyg


Evert Borg nitar en bordläggning.
(Hörselskydd användes först på senare tid. ”Man vande sig vid ljudet” sades det)

Hopsättning av sektioner på ”Bädden”

Sektion lyfts på plats med ”ångkran”

Montering av Maskin, propellrar och axlar.

Huvudmaskinen kontrolleras och provkörs - 9-cylindrig Götaverken-diesel


Montering av propeller på bädden.
Först monteras ”hubben” och de vridbara propellerbladen monteras där efter.


Montering av  vevaxel i huvudmaskinen. På bilden syns en tredjedel av hela axeln.

”Släden” till sjösättningen byggs av timmermän


Timmermännen Bertil Nilsson och Göte Lindström bygger ”släden” inför en sjösättning

Sjösättning

Sjösättning av A. K. Fernström den 19 april 1974

Utrustningen - Vid Utrustningen färdigställs fartyget, som att exempelvis inredningen färdigställs.


Här lyfts en helikopterplatta på plats

...och sedan det färdiga resultatet...


Nihon, fartygsbygge nummer 234, sjösatt 1971, leverad 1972.

var god se Fartygsbyggen för fler

Back to content