MUNIN NB76 - Öv100

Go to content
Fartygsbyggen > M


Id.no: 6116148.

MUNIN 76

Sjösatt den 27 maj 1942.
Levererad den 9 januari  1943
Dimension: 78,0 M x 8,1 M x 2,7 M.
Ton: 635
Maskin: 2 st. Penhoet Typ A boilers De Laval turbiner.  2 propellrar
Effekt: 16000 HKR.
Knop: 30
Fartygstyp: Jagare.
Besättning: 67 man

Levererad till Kungliga Marinförvaltningen i Stockholm. Bestyckad med 3 st. 10,5 cm,  2 st. 40 mm Lvakan M33 kanoner, 2 st 20 mm Lva M40 kanoner samt 3 st. 53 cm torpedtuber. 2 st sjunkbomber M33, 2 st Typ C 16M/33 sjunkbomber samt 42 minor.
MUNIN deltog i en Europaresa 1946 tillsammans med HMS FYLGIA och HMS MJÖLNER till Norde, Irland och Belgien.
1947 deltog han med HMS Gotland och HMS Mode i en resa till Frankrike och Storbritannien.
Ombyggd och klassad som fregatt 1953.
Tagen ur tjänst den 6 december 1968. Användes en tid som skenmål, men såldes senare som skrot till Göteborg
 
Back to content