VIATOR MS109 - Öv100

Go to content
Fartygsbyggen > V


Id.no. 5148467
Signal: LADE (1950-1958)

VIATOR 109
 
Sjösatt den 25 april 1950
Levererad den 4 september 1950
Dimensioner: 96,2 M x 14,4 M x 6,1 M
Dw.ton: 2900
Maskin: 10 cyl. 2-takts enkelverkande GV diesel.
Effekt: 3650 EHKR
Knop: 16,5
Passagerare: 8
Fartygstyp: Closed shelterdäckat fruktlastfartyg med lång back
och passagerarehytter.
Gudmor: E Marcussen

Levererad till Rederifirman CH. Sörensen & Sönner i Arendal, Norge. Efter provtur gick man till Västindien för att lasta bananer till Frankrike.
Såld i februari 1958 till Vaboens Rederi AS (Olaf Vaboen) i Kristiansand, Norge och omdöpt HERBORG.
Såld 26 november 1969 för 402 000 US dollar till Mac Lean & Stapledon i Montevideo, Uruguay och omdöpt till ZORZAL.
Såld 1973 till Montemar SA. Comercial y Maritima i Montevideo, Uruguay och omdöpt till ESTEMAR Il. Såld 1980 som skrot till Eckhart & Co. K.G. i Hamburg, Väst-Tyskland och omdöpt till ESTEMAR.
Ankom Tawakkai LTD. Gadani Beach den 7 december 1980 för att huggas upp.
 
Back to content