TORSHOLM MS114 - Öv100

Go to content
Fartygsbyggen > T


Id.no. 5536542
Regnr: 9195
Signal: SGDN

TORSHOLM  114

Sjösatt den 27 juli 1950
Levererad den 9 oktober 1950
Dimensioner: 77,3 M x 12,9 M x 5,0 M
Dw.ton: 2910. Efter förlängning: 3625
Maskin: 2 st. 6 cyl Atlas Diesel typ. M56M
Effekt: 2100 EHKR
Knop: 12
Fartygstyp: Open shelterdäckat lastfartyg
Gudmor: Linnéa Bergman

Levererad till Svenska Amerika Linjen (SAL) i Stockholm. Förlängd med 13,2 meter 1960 på Wärtsilä i Finland. På resa mellan Malmö och Åbo, Finland, i storm
den 12 november 1967 strandade fartyget sydväst Utö fyr, Finland.                     Fartygets besättning, 32 man, klarade att sätta sig i säkerhet. Fartyget gick inte att rädda men man lyckades lossa lasten som bestod av 592 ton styckegods varav 305 ton var asbests. Vraket skrotades på plats på 1980-talet.
 
Back to content