SKAUBRYN MS106 - Öv100

Go to content
Fartygsbyggen > S


Id.no. 5607733.
Signal: LAEZ

SKAUBRYN 106

Sjösatt den 7 oktober 1950.
Levererad den 22 februari 1951.
Dimensioner: 131,06 M x 17,37 M x 8,84 M.
Dw.ton: 8700
Maskin: 1 st. 9 cyl. 2-takts enkelverkande GV diesel.
Effekt: 8000 IHKR.
Knop: 16.
Fartygstyp: Open shelterdäckat lastfartyg med passagerarehytter. Ombyggt till passagerarfartyg med 16 första klasshytter och 1205 turistklass hytter.
Gudmor: Fru I.M. Skaugen.

Skrovet bogserades två dagar efter sjösättningen till Holswaldswerke i Kiel, Tyskland, för att byggas om med fler passagerarehytter. Enligt tidningen Talröret så hade “Detta arbete erbjudits av rederiet, men då det för Öresundsvarvet innebar en avsevärd utökning av de åtagande som det ursprungliga kontraktet avsåg, har Öresundsvarvet med hänsyn till andra beställningar måst avböja på grund av rådande brist på arbetskraft”.
Levererad till A/S Salamis & D/S Eikland (Skaugen) i Oslo, Norge.
Den 6 december 1952 deltog fartyget i evakueringen av de franska trupperna vid Pusan, Korea.
På resa Bremerhaven - Australien den 31 mars 1958 utbröt det  brand i maskinrummet när fartyget var i Indiska Oceanen. Passagerarna kunde landsättas i Aden, Jemen. Fartyget sjönk den 6 april 1958. Av de 1287 personer som fanns ombord, dog en av hjärtslag i livbåten.
 
Back to content