FORSVIK SS10 - Öv100

Go to content
Fartygsbyggen > F


Id.no: 3006178
Regnr: 6178
Signal: SECW

FORSVIK  10

Sjösatt den 28 maj 1919
Levererad den 6 oktober 1919
Dimension: 71,62 M x 11,27 M x 5,36 M
Dw.ton: 1910
Maskin: Ångturbiner, 2 st. de Laval
Effekt: 940 IHKR
Knop: 9,5
Fartygstyp: Singeldäckat lastfartyg

Sjösatt som HILDEGARD till Rederi
AB Baltic-France (J Källman) i Göteborg. Kontrakterat pris. 2 090 000 Skr.
Såld den 16juni 1919 till Ångbåts AB Ferm i Kristinehamn (Dan Broström i Göteborg) för 1 615  000 Skr och omdöpt till FORSVIK.
Såld i februari 1941 till Rederi AB Sylvia (A Billner) i Göteborgför 850 000 Skr och omdöpt till SKANDIA. Firmanamnet ändrades den 1 augusti 1945 till Billners Rederi AB.
Såld i mars 1947 till Andeas Smith i Stockholm och omdöpt till BISSEN.
Såld i december 1949 till P/R Dag Sundén-Cullberg i Stockholm som hälftenägare. Den andra halvan ägdes av tandläkaren Jonas Birger Lydig i Stockholm. Fartyget kostade 480 000 skr och blev omdöpt till ROS
KAR.
Såld den 2 juni 1951 till Rederi AB Nord-Sverige (Axel Fredrik Andersson) i Härnösandför 550 000 skr och omdöpt till ROSSÖ.
Den 7 mars 1952 sände hon nödsignaler sydost om May Island, Skottland, sedan hon börjat ta in vatten i hårt väder. Hon hade avgått den 6 mars från Methil med en last av kol till Oaxen (Södertälje). Den 9 mars uppfångades nya nödsignaler, men efter dessa var fartyget försvunnet med sin besättning på 22 man.
 
Back to content